Gro Kjelleberg Solli er kontaktperson for årets Kvearkrok under Landskappleiken. Fredag 7/7 kl. 16.00 blir det Kvearkrok i Rammkjellar´n på Vertshuset og Gro håper at mange stikker innom og tar en trall, en bånsull eller en lokk i godt selskap med andre.

- Landskappleiken er for meg å dra inn stemninga, få inspirasjon og det å treffe kjentfolk, sier Gro som gleder seg til årets kappleik. Kvear- og sangmilljøet er ikke så veldig stort, mange har studert sammen og sunget sammen før og Kjelleberg Solli sier at det er veldig inspirerende å treffe folk som en ellers ikke møter så ofte. Det er ikke selve tevlingen som er det viktigste men det sosiale sier hun med et smil.

Gro sier videre at sangen har kanskje ikke vært så «offisiell» som dansen og spellinga, sang er en mer lavmælt uttrykksmåte og har kanskje derfor vært mer til privat bruk. vokal folkemusikk er prega av dialekt og en kan fort høre hvor den kommer fra på grunn av dette særpreget. Ofte hentes det eldste stoffet frem til kappleikene og tevlingen, og da kan det være snakk om mange århundrer gammel sangtradisjon fra tidlig middelalder og oppover. Å finne noe nytt, noe som ikke er brukt på en stund er bestandig stas, men så skulle en gjerne også ha fått hørt på andre i tillegg til det en skal gjøre selv. Og da er det fint å ha en Kvearkrok!

- Dette skal være et uformelt, inspirerende og åpent treff for å synge til hverandre, sier Gro. Alle kan komme, og enten høre på, bli inspirert, synge selv eller sammen med andre. - Kom med den bånsullen du har! avslutter Gro Kjelleberg Solli.

Lokk, bånsull, viser og ballader, stev og salmer i skjønn forening kan du få høre hvis du tar turen til Kvearkroken, fredag 7/7 kl. 16.00 i Rammkjellar´n, kjelleren på Vertshuset i Kjerkgata.


Gratis inngang!
Alle er velkomne!

 

gro_kjelleberg_solli.jpg
Gro Kjelleberg Solli