Spelmann eller spelkvinne til dansespel
Vi treng fleire til å spele til dans
Her finn du påmeldingsskjema og meir informasjon


Dansespel på Tidleg-dansen
Her finn du påmeldingsskjema og meir informasjonDeltakar på Sjokoladekappleiken
Du kan og registrere deg på kappleikskontoret
Her finn du påmeldingsskjema og meir informasjonDeltakar i tevlingar på Landskappleiken
Frist for å melde seg på til tevling gjekk ut 24. mai
Informasjon om etterpåmelding i lag-klassar finn du her


Programmet for Landskappleiken 2018
Her finn du det som er klart av programmet til Landskappleiken 2018Billettsalet har opna
Billettar til tevlingar og konsertar kan du kjøpe deg allereie no

 

Frivillig
Vi treng stadig fleire frivillige til Landskappleiken
Her finn du påmeldingsskjema og meir informasjon