Akkrediteringen gjev deg fri inngang til alle tevlingar utan at du må reservere plass.
Når det gjeld konsertane må du reservere deg plass i forkant, dette gjer du når du hentar akkrediteringsbeviset.

Akkrediteringsbeviset er personleg og kan ikkje brukast av andre enn mottakar.

Det vert etterkvart lagt ut eit skjema der du kan søkje om å få akkredittering.

Dersom du har nokre spørsmål allereie no, kan du ta kontakt med:
Liv Annette Nygjerdet, livannette@folkorg.no

 

Landskappleiken 2017

PRESSEBILETE FRÅ LANDSKAPPLEIKEN 2017 FINN DU PÅ FOLKORG SIN FLICKR-KONTO