Har du sengeplass til utleie under Landskappleiken? Det er behov for mange overnattingsplasser i Røros sentrum og omegn! Både hytter, hus, leiligheter og hybler er av interesse for kappleiksdeltakere og publikum.

Send en mail til overnatting2017@landskappleiken.no med beskrivelse av ditt utleieobjekt og pris, så kan vi sette deg i kontakt med aktuelle leietakere.

Dersom du ønsker å leie privat under Landskappleiken, kan du sende en e-post til overnatting2017@landskappleiken.no med beskrivelse av behov, så skal vi forsøke å bistå deg med å finne privat utleier.

Kontaktperson for overnatting
Helge Sødal
overnatting2017@landskappleiken.no
Tlf: 909 64 180