Har du tenkt å reise med tog til Landskappleiken på Røros i sommar? No er det mogeleg å kjøpe togbillettar for strekninga Oslo - Røros. Vi oppmodar alle som har tenkt å reise på denne måten om å vere tidleg ute med å sikre seg billett! Dess fleire som kjøper billettar tidleg i vår, dess større sjanse er det for at det vert sett opp ekstra vogner på denne strekninga.

Illustrasjonsfoto: Kjetil Ree