Nok en gang blir Landskappleiken arrangert på Røros. Dette er tredje gangen på 2000-tallet, men denne gang står Røros Folkedanslag som arrangør alene. Allikevel vil mange av de som bidro i 2013 også være med denne gangen. Erfaringene fra 2005 og 2013 sitter fortsatt i, arenaområdet er det samme som sist og vi håper og tror på et vellykket arrangement.

Det er et stort apparat som må i sving for å gjen-nomføre et slikt arrangement. Det kreves et stort antall dugnadsmedarbeidere, og vi benytter denne anledningen til å takke alle, også de som kommer fra andre steder og andre lag for å bidra! Vi be-nytter også anledningen til å takke alle andre som har bidratt på en eller annen måte. Og så må vi naturligvis takke alle våre sponsorer og alle gode medarbeidere i FolkOrg!

Landskappleiken vokser stadig, vi må bruke 3 scener for å gjennomføre arrangementet. Det betyr at mange av tevlingene vil gå parallelt, og ingen kan få med seg alt. Det er mange hensyn å ta, men vi håper at vi har satt opp programmet slik at de aller fleste blir fornøyd. Vi er glad at så mange lokale er påmeldt, men for oss er det kanskje aller mest spennende å se og høre uttrykk som vi van-ligvis ikke opplever. Hardingfela og lausdansen er eksempler på slike uttrykk, og vi er glad for at såmange er påmeldt i de klassene.

Men det er ikke bare tevling. Landskappleiken skal også være leik, med buskspell, dans og andre kulturopplevelser. Det vil være dans på flere golv hver kveld, både på arenaområdet og på kapp-leikshotellet. I tillegg er det konserter, plateslepp, film og arrangementer for barn. Alt dette mener vi er verdt et besøk. Og ikke minst anbefaler vi en vandring rundt i verdensarvbyen Røros, og nyte den vakre og unike trehusbebyggelsen.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til! Vi håper dere alle, både deltagere og publikum får noe fine og opplevelsesrike dager her i Bergstaden –hjertelig velkommen alle sammen!


Hilsen fra leder i hovedkomiteen

Ståle Lund

Stale_Lund__999x1249_600x750.jpg