Det trengst fleire hundre hender i arbeid for å få kappleiken i hamn! Kan DU tenkje deg å bidra? Meld deg til dugnadsinnsats i skjemaet nedanfor!

Å vere frivillig inneber at du blir del av eit stort frivillig-fellesskap, og vi kan love deg gode opplevingar på rekke og rad. Ei vakt er på 4 timar. Legg du ned nokre arbeidstimar i folkemusikkens teneste, får du følgjande godtgjersle:

 • 1 vakt (à 4 timer):
  • ein dagsbillett (du vel sjølv dag)
 • 2 vakter (à 4 timer):
  • to dagsbillettar (du vel sjølv dagar)
  • invitasjon til dugnadsfest hausten 2017
 • 3 vakter (à 4 timer):
  • gjennomgangsbillett til hele arrangementet (ikkje kulturarrangement)
  • invitasjon til dugnadsfest hausten 2017

Alle dugnadshjelparar får naturlegvis T-skjorte, og dei som har 2 vakter på ein dag får mat.

Merk at alle felt med * må fylles ut for at skjemaet skal bli sendt inn.