No er det like før kappleiksstart og dugnadslistene er difor klare.

Dersom du likevel brenn etter å gjere ein frivillig innsats kan du ta kontakt med:

Liv Berit Luksengård
livberit@landskappleiken.no
Tlf: 918 10 335