INFORMASJON OM BILLETTAR

Deltakarbillett gjeld som gjennomgangsbillett.
Meisterkonserten er inkludert i gjennomgangsbilletten.

Gjennomgangsbillettar og dagsbillettar vil bli selde på kappleikskontoret.

Enkeltbillett for Meisterkonserten vert seld i døra til konserten sundag. 

Born under 16 år får gratis gjennomgangsbilettar og dagbillettar. 
Born under 16 år får og gratis konsertbillettar der det er att billettar, men må hente seg billett på kappleikskontoret. 
 

GJENNOMGANGSBILLETTAR

Gjennomgangsbillett onsdag - sundag
Vaksen: 950 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 850 kr
Born under 16 år - gratis

Gjennomgangsbillett fredag - sundag
Vaksen: 700 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 600 kr
Born under 16 år - gratis


DAGSBILLETTAR
Dagsbillettane gjeld både dagtid og kveldstid
Onsdag kr 250,-
Torsdag kr 250,-
Fredag kr 250,-
Laurdag kr 250,-
Sundag (Meisterkonsert) kr 200,- 

NB! Meisterkonsertbillettar vert selde i døra, dette på grunn av at vi ikkje veit kor mange som har gjennomgangsbillett som kjem. Det er første kvinne og mann til mølla både med og utan gjennomgangsbillett. 

Born under 16 år får gratis gjennomgangsbilettar og dagbillettar. 

Det er ikkje rabatt for medlemar i FolkOrg på dagsbillettar

Dersom du ønskjer å melde deg inn i FolkOrg før du kjøper deg billett, kan du gjere det her, eller på kappleikskontoret


KONSERTBILLETTAR

Opningskonsert
Billettpris: kr 250 + avgift kr 25,-

Dahle-arven
Billettpris: Kr 250,- 

Ågot og leiken
Billettpris: Kr 250,- 

Me yvi Tinnsjå siglar 
Tog- og båttur som ramme for kvedarkonsert
Billettpris kr 400,- + avgift kr 25,-

Opus 72 - Slaatter av Edvard Grieg
Billettpris: kr 350 + avgift  kr 25,-

Meisterkonserten
Billettpris kr 200,- 
Vert seldt i døra Sundag.  

Gjennomgangsbillett 
(inkl. Meisterkonserten) 
MedlemIkkje-medlem  Born under 16 år.      
Onsdag - sundagkr 850kr 950gratis
Fredag (frå kl 08) - sundagkr 600 kr 700gratis
    
Dagbillett (gjeld både tevling og kveld)   
Onsdagkr 250kr 250gratis
Torsdagkr 250kr 250gratis
Fredagkr 250kr 250gratis
Laurdagkr 250kr 250gratis
Sundag (Meisterkonserten)kr 200kr 200gratis