INFORMASJON OM BILLETTAR

  • Deltakarbillett gjeld som gjennomgangsbillett.
  • Meisterkonserten er inkludert i gjennomgangsbilletten.
     
  • Gjennomgangsbillettar og dagsbillettar vil bli selde på stemnekontoret.
  • Enkeltbillett for Meisterkonserten vert seld i døra til konserten sundag. 
  • Born under 16 år får gratis gjennomgangsbillettar og dagsbillettar.
     

GJENNOMGANGSBILLETTAR

Opningsfest onsdag
Inngang på opningskonsert og dans onsdag er gratis for alle. 
Matgildet med Arne Brimi kostar 300 kr per person (6-12 år: 100 kr, under 6 år gratis). 
Det er berre dei med matbillett som har inngang i teltet kl. 18-21. For andre kappleiksgjestar er det eigen bar i Utgard i dette tidsrommet.

Gjennomgangsbillett torsdag - sundag
Vaksen: 1150 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 1000 kr
16-18 år: 450 kr
16-18 år: medlem i FolkOrg: 400 kr
Born under 16 år - gratis

Gjennomgangsbillett fredag - sundag
Vaksen: 950 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 800 kr
16-18 år: 350 kr
16-18 år: medlem i FolkOrg: 300 kr
Born under 16 år - gratis

DAGSBILLETTAR
Dagsbillettane gjeld både dagtid og kveldstid
Dagsbillett 400,-
16-18 år: 200 kr
Born under 16 år - gratis
Det er ikkje rabatt for medlemmar i FolkOrg på dagsbillettar

Sundag (Meisterkonsert) kr 350,- 

NB! Meisterkonsertbillettar vert selde i døra, dette på grunn av at vi ikkje veit kor mange som har gjennomgangsbillett som kjem. Det er første kvinne og mann til mølla både med og utan gjennomgangsbillett. 

Det er ikkje rabatt for medlemmar i FolkOrg på dagsbillettar
Dersom du ønskjer å melde deg inn i FolkOrg før du kjøper deg billett, kan du gjere det her, eller på stemnekontoret


KONSERTBILLETTAR

Gourmetmat med tonefylgje på BrimiBue, torsdag kl. 18.45-ca. kl. 21.15
Billettpris: 850 kr (inkluderer meny og musikk, drikke kjem i tillegg)
Bestilling direkte til BrimiBue (brimibue@brimiland.no)

“Tonegjerd”, storkonsert i hallen, fredag kl. 20.00
Billettpris: 350 kr 
Born under 16 år: 200 kr

Gjendine og Jørgine, konsertforestilling i Steinfjoset, laurdag kl. 21.30
Billettpris: 350 kr
Born under 16 år: gratis

“Olavsong”, midnattskonsert i Lom stavkyrkje, torsdag kl. 23.00
Billettpris: 350 kr  
Born under 16 år: gratis

Meisterkonserten
Billettpris: 350 kr 
Born under 16 år: gratis
Vert selt i døra sundag.  
Gjennomgangsbillett gjeld på meisterkonserten.

Barnefestival, sjokoladefestival, go´kartevling og kvedarkrok:
Gratis