Det er Gudbrandsdalsmusea som har utstillinga av gamle folkedrakter i Presthaugen. Her kan du sjå den originale Grafferstakken som truleg er frå siste halvdel av 1700-talet, samt fleire livkjolar eller snørlivkjolar, som dei og vart kalla.
 
Offisiell opning av utstillinga onsdag kl. 12 med Bjarne Eiolf, ordførar i Lom.
Utstillinga er elles ope kvar dag under Landskappleiken kl. 10:00-15:00.
Gratis inngang.
 
I Presthaugen finn du Lom bygdamuseum. Her ligg husa samla som ein gamal storgard med inntun og uttun, husmannsplass og seter