Det er styret i FolkOrg som er ansvarlege for dommarane under Landskappleiken, og juryen vert sett saman ut i frå styret sine godkjende lister. Ein prøvar å få variasjon i mellom anna geografi, bakgrunn, kjønn og alder, slik at juryen speglar variasjonen blant deltakarane.

Landskappleiken er bygd kring ein enorm dugnadsinnsats, og dommargjerninga er ikkje noko unntak. Dei fleste av dommarane på Landskappleiken må setje av tida frå onsdag til søndag, og det går med mange timar til dømming og møter gjennom kappleiken. Dommargjerninga er ikkje honorert, og dei tek på seg ei oppgåve som fleire av dei gru-gler seg til. Likevel får vi heldigvis mange tilbakemeldingar om at det er ei ære å bli spurt om å dømme på Landskappleiken!

Dommere_2018_alledommere__1500x1399[1].jpgSpel hardingfele
Niels Røine
Åse Teigland
Anne Hytta                                      

Spel fele
Harald Bræin
Torunn Raftevold Rue      
Magne Eggen Haugom

Eldre folkemusikkinstrument
Johanna Fuglesteg
Eilif Gundersen
Birger Mistereggen                         

Gruppespel
Niels Røine
Torunn Raftevold Rua
Anne Hytta                                      

Lagspel
Magne Eggen Haugom
Harald Bræin
Åse Teigland                                               

Vokal
Eli Storbekken
Åshild Vetrhus
Halvor Håkanes                    

Dans fele
Tor Stallvik
Live Karin Liaskar
Dagfinn Krogsrud                            

Dans hardingfele
Sverre Heimdal
Magne Kleiveland
Anne Røine                           

Halling
Magne Kleiveland
Anita Vika Langødegård
Dagfinn Krogsrud                            

Durspel
Per Midtstigen
Rune Martinsen
Hilde Fjerdingøy                              

Lagdans
Sverre Heimdal
Tor Stallvik
Live Karin Liaskar                                        

Open klasse
Eilif Gundersen
Eli Storbekken
Hilde Fjerdingøy                              

Super-D
Tor Stallvik
Torunn Raftevold Rue
Åshild Vetrhus                                                        

Instrumentutstillinga
Kjell Christian Midtgård
Sigvald Rørlien
Ole Ferdinan Storn
Marit L. Westling

Fureprisdommar
Frank Rolland