Spel hardingfele 
Synnøve Bjørset 
Arne Anderdal 
Arne Øygarden 

Spel fele 
Vegar Vårdal 
Liv Fridtun 
Andreas Bjørkås  

Gruppespel junior og senior
Arne Anderdal 
Liv Fridtun 
Andreas Bjørkås 

Lagspel junior
Arne Anderdal 
Liv Fridtun 
Andreas Bjørkås 

Lagspel senior
Synnøve Bjørset 
Vegar Vårdal 
Arne Øygarden 

Dans fele 
Siri Mæland 
Rolf Bjørgan  
Martin Myhr 

Dans hardingfele 
Per Øyvind Tveiten  
Ellen Persvold 
Kirsten Friis 

Durspel 
Leif Ingvar Ranøien  
Olav Haugen
Amalie Kinsarvik Tvilde  

Lagdans 
Per Øyvind Tveiten
Kirsten Friis
Siri Mæland 

Halling 
Rolf Bjørgan
Martin Myhr  
Eivind Bakken 

Eldre folkemusikkinstrument 
Marit Steinsrud
Steinar Ofsdal 
Arnt Magne Haugen  

Vokal 
Olaf Moen  
Eli Storbekken 
Solbjørg Tveiten 

Open klasse 
Unni Løvlid  
Olav Haugen 
Steinar Ofsdal 

Super-D 
Unni Løvlid 
Arnt Magne Haugen 
Ellen Persvold 


FolkOrg er ansvarleg for dommarane
Det er styret i FolkOrg som sett saman dommarpanela til Landskappleiken. Ein prøvar å få variasjon i mellom anna bakgrunn, geografi, kjønn og alder, slik at juryen speglar variasjonen blant deltakarane.

Det er nokre dommarpostar som er meir krevjande å få på plass enn andre, og slik var det også for årets kappleik. Det er til dømes ikkje alltid så lett å få det til å gå opp slik at det vert heilt jamt fordelt mellom kvinner og menn, på Landskappleiken i Lom er det tretten menn og ti kvinner som skal dømme.

Landskappleiken er bygd kring ein enorm dugnadsinnsats, og dommargjerninga er ikkje noko unntak. Dei fleste av dommarane på Landskappleiken må setje av tida frå onsdag til søndag, og det går med mange timar til dømming og møter gjennom kappleiken. Dommargjerninga er ikkje honorert, og dei tek på seg ei oppgåve som fleire av dei gru-gler seg til. Likevel får vi heldigvis mange tilbakemeldingar om at det er ei ære å bli spurt om å dømme på Landskappleiken! Tusen takk til alle som har teke på seg å være dommar i år! 

Dersom nokon av utøvarane eller publikum har klager i høve reglementet, resultat, dømming eller liknande i løpet av Landskappleiken, skal dette rettast direkte til styret eller administrasjonen i FolkOrg.