Dommare

Dommarar til Landskappleiken 2023

Her er oversikt over dommarar på Landskappleiken i år, tusen takk til alle desse som har teke på seg den krevjande oppgåva å væra dommar på Landskappleiken!