Tid: Sundag 26. juni kl 10:30
Stad: Rjukan Kirke
Billettpris: gratis

Dette vert ei gudstjeneste med folkemusikkinnslag frå flere stadar i landet!
Liturgien er henta frå folkemusikkmessa til Jo Asgeir Lie.

Musikarar som deltek er Halvor Håkanes og Sarah Cathrine Nagell

Sokneprest: Morten Arnesen
Organist: Britt Elin Myrene