Grete_Sjurgard

Grete Sjurgard

Kappleiksjef
E-post: grete@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Arne_BJørgen

Arne Bjørgen

Ansvarleg for Arena
E-post: arne_bjorgen@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Celi_kari_Heggebotn

Celi Kari Heggebotn

Ansvarleg for økonomi og stemnekontor
E-post: celi_kari@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Kjellbjørn_Karsrud

Kjellbjørn Karsrud

Tevlingsansvarleg
E-post: kjellbjorn@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Ellen_Olasveen

Ellen Olasveen

Matansvarleg
E-post: ellen@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Erling Bjørn Fossen, hovudnemd LK 23

Erling Bjørn Fossen

Ansvarleg for innkvartering og camping
E-post: elle@landskappleiken.no 
Landskappleiken i Lom - 2023

Kristin_Volden_Mundhjel

Kristin Volden Mundhjeld

Friviljugansvarleg
E-post: kristin@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Aslak Brimi

Aslak Brimi

Kulturansvarleg
E-post: aslak@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Siw_Iren_Bruøygard

Siw Iren Bruøygard

Ansvarleg for informasjon og presse
E-post: siw_iren@landskappleiken.no
Landskappleiken i Lom - 2023

Fotograf er Marit Sletten
Mobil: 414 29 596
E-post: marit-sletten@hotmail.com
maritsletten.no

 

LANDSKAPPLEIKEN I LOM ER 21. - 25. JUNI 2023