Siden starten i 1973 har mer enn 500 personer vært medlemmer i laget, og medlemstallet ligger for tiden på rundt 40.
Laget er tilsluttet Hedmark Folkemusikklag og FolkOrg.

På nettsiden til laget, Trysilknut.com, kan du lese mer om laget, tradisjonene og mye mer!

Trysilknut.com.png

 

oksedans5[1].JPG

To av lagets profiler, her i Oksdans
Øyvind Kvile t.v. og Martin Myhr.
Foto er fra trysilknut.com

www.trysilknut.com