Tid: Torsdag 23. juni kl 20:00
Stad: Baptistkyrkja
Billettpris: 250,-

Billettar får du kjøpt på kappleikskontoret

Anne svånaug Blengsdalen var elev av Gunnar Dahle (1903-1988). Fremste eleven av Johannes Dahle (1890-1980) var Olav Øyaland (1922-2019), som Øystein Haugen har lært av. 

Saman vil Anne og Øystein taka oss gjennom ein tradisjon med røter nærare tri hundre år attende i tid.