Dato: Torsdag 22.juni
Klokkeslett: 13.45 - 17.30
Stad: Hallen - Utgard


Startliste: Lagdans senior

Fotografering av laget etter tevlinga
Etter laget har tevla på scena oppmodar vi om at de går i samla flokk rett til lagfotografering med Reed-foto. Fotograferinga skjer på baksida av Kulturstugu, ved utgangen. 
Det er viktig for oss at alle møter opp for å bli fotografert, i alle fall så mange som mogleg frå kvart lag som har anledning. Fotografia er nyttig og viktig dokumentasjon for Landskappleiken og FolkOrg.
Alle som vil får høve til å kjøpe lagbileta, men det er inga kjøpeplikt.

Resultat frå Lagdans senior finn du her: 

https://resultat.folkorg.no/

Foto-LagdansSenior_Sæbyggjan_LK22_Rjukan_FotoKnutUtler

Sæbyggjan
Lagdans senior - Landskappleiken 2022
Foto: Knut Utler