NRK fylgjer fem unge utøvarar som på kvar sin måte brenn for musikken. Dei fire episodane strekkjer seg frå folkemusikkens mytiske opphav, via sveitte dansesalar, bitre konfliktar, blodige knivblad og til blåtonar over Hollywood Hills. Serien blir publisert på NRK TV sist i november i år! 


NRK har laga ein smakebit av dokumentarserien som vi får sjå her: 

https://www.youtube.com/watch?v=NkzKe0yuiTI&t=1s