Visit Jotunheimen og turistinformasjonen i Lom
Du finn oversikt over all overnattinging på: www.visitjotunheimen.no
Turistinformasjonen i Lom: info@visitjotunheimen.no / tlf 61 21 29 90


Her er nokre overnattingsmoglegheiter i Lom sentrum: 

Fossberg hotell: booking@fossberg.no

Fossheim hotell: resepsjon@fossheimhotel.no

BrimiBue: brimibue@brimiland.no

Nordal turistsenter: booking@nordalturistsenter.no


Kappleikscamping i Lom
Ved arenaen blir det også lagt opp til ein kappleikcamping.
Det vert opna for bestilling på kappleikscampingen så snart det er klart.
Les meir om kappleikscampingen her

Overnatting i klasserom
Det vil bli mogleg å bestille overnatting i klasserom så snart bookingen til kappleikscampingen er oppe og går.
Les meir om overnatting i klasserom her

Privat overnatting
Det er blitt oppretta ei eiga gruppe på facebook for alle som ynskjer å leige og leige ut privat overnatting under Landskappleiken. 
Er du ikkje på facebook? Ta kontakt med overnattingsansvarleg så får du hjelp.

Her kan du bli medlem i facebookgruppa!
Les meir om privat overnatting her

 

Kontakt overnatting:
Erling Bjørn Fossen
Ansvarleg for innkvartering og camping
E-post: elle@landskappleiken.no 


 Bilete er lånt frå nettsida til Visit Jotunheimen 
www.visitjotunheimen.no