Visit Jotunheimen og turistinformasjonen i Lom
Du finn oversikt over all overnattinging på: www.visitjotunheimen.no
Turistinformasjonen i Lom: info@visitjotunheimen.no / tlf 61 21 29 90


Her er nokre overnattingsmoglegheiter i Lom sentrum: 

Fossberg hotell: booking@fossberg.no

Fossheim hotell: resepsjon@fossheimhotel.no

BrimiBue: brimibue@brimiland.no

Nordal turistsenter: booking@nordalturistsenter.no


Kappleikscamping i Lom
Ved arenaen blir det også lagt opp til ein kappleikcamping.
Det vert opna for bestilling på kappleikscampingen etter nyttår i 2023. 
 

Bilete er lånt frå nettsida til Visit Jotunheimen 
www.visitjotunheimen.no