Det vert gradert tevlingsavgift, slik som tidlegare år, samt ein reduksjon i tevlingsavgifta ved fleire deltakingar. Endeleg påmeldingsfrist er 23. mai. 
Frå og med 11.april kan ein melde seg på som deltakar via: https://tevling.folkorg.no 

Tevlingsavgift 11. april – 9.mai
Junior og C-klassingar solo/gruppe/lag:
200 kr for første påmelding.
100 kr per påmelding vidare.

Senior og -A, -B og D-klassingar solo/gruppe/lag:
350 kr for første påmelding.
175 kr per påmelding vidare.

Tevlingsavgift 10.mai t.o.m absolutt siste frist 23. mai
Junior og C-klassingar solo/gruppe/lag:
300 kr for første påmelding.
150 kr per påmelding vidare.

Senior og -A, -B og D-klassingar solo/gruppe/lag:
450 kr for første påmelding.
225 kr per påmelding vidare.


All tevlingsavgift går til lokal arrangør.

Alle som deltek på Landskappleiken må vere medlemmer i FolkOrg. Dette kostar 290 kr for vaksne, og 100 kr for born/ungdom under 18 år.

Les meir her: www.folkorg.no/meld-deg-inn-i-folkorg/ 
 

Kjærsti Evjen Gangsø, Vegar Vårdal_FOTO-THOR-HAUKNES12_500x400.jpg
Foto: Thor Hauknes