Vi har laga parkeringsplassar merka med P1, P2 og P3. Dette er tiltenkt besøkande for Landskappleiken sidan det er begrensa med parkeringsplassar rundt Såheimshallen og sentrum. 

Parkeringsavgifta går til Tinn Idrettslag.