For Landskappleiken på Rjukan har vi fokus på lokale premiar som skal vera noko å ha, og noko å bruke. 

Flotte lokale premiar!
Tone Mårdalen Hasle - Grafisk trykk, linosnitt.

Luråsgard og Ingrid Sundbolien - Sitjeunderlag i saueskinn. 

Haugen Treindustri – Skjerefjøl i lønn, tresleiv og steikjespade 

Knivmakerar i Tinn - Kniv

Kjell Christian Midtgård - Helland Bok 

Åsne Vaagen - Veske 

Arne Olesrud - Treskrin 

Spelemannslaget Sullarguten - Bok; Talleiv Røisland 

Johan Vaa og Kjell Bitustøyl - Bok; Reinen på Hardangervidda 

Eldbjørg Vaagen - Smykke 

Hjartdal og Gransherad Sparebank - Sylje

Øystein Haugen – Hardingfele av Knut E. Steintjønndalen

Takk til alle som har bidrege med premiar til årets Landskappleik!
Nokre har sponsa, andre har del-sponsa og noko er kjøpt. 


Åsengfløyta 
Åsengfløyta er ein pris sett opp av Vinstra vidaregåande skule, som har landsdekkjande musikkline med fordjuping i folkemusikk. Prisen skal rullere i dei ulike juniorklassane innan spel og vokal, og er i 2022 sett opp i klassa for Spel fele C.  

VANDREPREMIAR 

Spel hardingfele
Blomstervase i sølv
Gjeve av Stiftelsen Norsk Kulturarv
Må vinnast tre gonger, og er vunne av desse:
2016: Ottar Kåsa 
2017: Jan Beitohaugen Granli 
2018: Per Anders Buen Garnås 
2019: Alexander Aga Røynstrand  

Vokal
Vinkjølar i tinn
Gjeve av Nationen
Må vinnast tre gonger, og er vunne av desse: 
2009: Ingebjørg Bratland
2010: Unni Boksasp 
2011: Unni Boksasp 
2012: Gro Kjelleberg Solli 
2013: Ingvill Marit Buen Garnås 
2014: Odd Nordstoga 
2015: Unni Løvlid 
2016: Margit Myhr 
2017: Øyonn Groven Myhren 
2018: Margrete Nordmoen 
2019: Mari Midtli  

Dans hardingfele
To hanelysestakar frå Tveit Smie
Gjeve av Norsk Flid Husfliden Fagernes 
Må vinnast tre gonger, og er vunne av desse: 
2015: Ami Petersson Dregelid og Håkon Dregelid 
2016: Stian Roland og Tone Voldhaug 
2017: Ingebjørg Bratheim Bø og Ola Narverud 
2018: Hege S. Johnrud og Sigbjørn Rua 
2019: Ingebjørg Bratheim Bø og Ola Narverud  

Halling
Litografien ”Dansere” av Steinar Hansen
Gjeve av Svorka Energi
Må vinnast tre gonger, og er vunne av desse: 
2015: Hallgrim Hansegård 
2016: Sigbjørn Rua 
2017: Ulf-Arne Johannessen 
2018: Ådne Reinhold Geicke Kolbjørnshus 
2019: Torkjell Lunde Børsheim 

Dans fele
To litografi av Olav Bjørgum
Gjeve av Sparebank 1 Lom og Skjåk
Må vinnast tre gonger, og er vunne av desse:  
2019: Solveig Brekke Hauknes og Ole Nilssen 

Fureprisen og furestipend   
FolkOrg har sidan 2010 fått dele ut Furepris og Furestipend på Landskappleiken. Fureprisen er på 50 000 kr og skal gå til ein deltakar under 25 år, uansett klasse innan musikk. Vinnaren får i tillegg tilbod om å spele konsert under årets Folkelarm 24.-27. november. 

I tillegg til hovudprisen på 50.000 kr, vert det som tidlegare år også delt ut 10.000 kr i stipend til vinnarane av C-klassane, dersom domarane meiner dei gjer det særskilt godt eller syner spesielle talent. For musikarar og kvedarar er det Furestiftinga som gjev hovudprisen og stipenda. FolkOrg set sjølv opp premiar på same vilkår for C-klassane i dans.   

Furestiftelsen som står bak desse prisane er oppretta etter ynskje frå den framståande forretningsmannen Knut Fure og kona Elisabeth. Avkastninga frå fondet skal gå til støtte for klassisk musikk og norsk tradisjonsmusikk. 

Tidlegare vinnarar av Fureprisen: 
2010: Ingebjørg Harman Bratland (vokal kl. A) Vinje i Telemark. 
2011: Bjørn Kåre Odde (fele kl. A) Lom i Gudbrandsdalen. 
2012: Jørgen Nyrønning (fele kl. A) Ålen i Sør-Trøndelag. 
2013: Erlend Apneseth (hardingfele A) Jølster i Sogn og Fjordane. 
2014: Mari Midtli (vokal kl. C) Sel i Gudbrandsdalen. 
2015: Tor Hoslemo (hardingfele A) Bykle i Setesdalen.  
2016: Sivert A. Holmen (hardingfele kl. A) Aurdal i Valdres. 
2017: Hans P. Kjorstad (fele kl. A) Harpefoss i Gudbrandsdalen 
2018: Bendik Smedåsgjelten Qvam (Eldre folkemusikkinstrument sr.) Tynset i Østerdalen 
2019: Helga Myhr (hardingfele kl. A) Ål i Hallingdal 

Kongepokal 
Landskappleiken har fått kongepokal tildelt regelmessig sidan fyrst på 1980-talet, og kvart år sidan 1992. I 2022 er Kongepokalen sett opp i Spel fele A og Durspel senior.

Kongepokalane har sidan 1992 vorte sett opp slik: 
Spel fele: 1980, 1992, 1999, 2005, 2013, 2022 
Spel hardingfele: 1981, 1988, 1998, 2004, 2011, 2019 
Halling/lausdans: 1984, 1993, 2000, 2007, 2015 
Vokal folkemusikk: 1987, 1994, 2001, 2008, 2016 
Dans til hardingfele: 1989, 1995, 2002, 2009, 2017 
Dans til fele: 1988, 1996, 2003, 2010, 2018 
Eldre folkemusikkinstrument: 1990, 1997, 2006, 2014 
Durspel: 2012, 2022 

Desse har tidlegare vunne Kongepokal i spel fele: 
1980: Ivar Schjølberg 
1992: Mari Eggen 
1999: Tron Steffen Westberg 
2005: Gjermund Larsen 
2013: Andreas Bjørkås  

Desse har tidlegare vunne Kongepokal i durspel: 
2012: Øyvind Sandum 
 
Oversikt over Kongepokalvinnarar ved Landskappleiken frå 1980 fram til i dag

Her kan du sjå kven som er deltakarar ved Landskappleiken i 2022