Endringar kan forekomme.

Her kan du sjå heile tevlingsplanen (pd-fil)

For spørsmål kring tevlingsplanen, kontakt tevlingsansvarleg.

Kjellbjørn Karsrud
Tevlingsansvarleg
E-post: kjellbjorn@landskappleiken.no