Vi er svært takksame for at Kongehuset også i år gjev FolkOrg moglegheit til å dele ut Kongepokal på Landskappleiken. Det at vi også i år har fått to Kongepokalar er grunna dei avlyste arrangementa i pandemiåra. 

Klassane du kan tevle om kongepokal i under Landskappleiken i Lom i somar er eldre folkemusikkinstrument og halling klasse A. 

Sist gong det var kongepokal i klassa for eldre folkemuskkinstrument var i 2014, då var det Ole Aastad Bråten som vant. 

I klassa for halling var Kongepokalen sist sett opp i 2015, og då var det Hallgrim Hansegård som vann klassa for halling A. 

På biletet over kan du sjå Ole Nilssen, som vann Kongepokal i klassa for durspel senior og Astrid Sulheim som vann Kongepokal i klassa spel fele A på Landskappleiken i 2022. 

Vinnar av kongepokal Landskappleiken 2014 - Ole Aastad Bråten Foto: Bjørn Lien
Kongepokal LK 2015 Hallgrim Hansegård
Vinnar av kongepokal Landskappleiken 2015 - Hallgrim Hansegård Foto: Runhild Heggem

Landskappleiken har fått kongepokal tildelt regelmessig sidan fyrst på 1980-talet, og kvart år sidan 1992.

Her kan du sjå liste over alle kongepokalvinnarar sidan 1980

Her kan du sjå oversikt over vandrepremiar