Instavinnar

Vinnar av polaroidkamera frå Sparebank 1 Lom og Skjåk

Tusen, tusen takk til alle som tok seg tid til å sjå dei gode motiva og som leverte bidrag til kappleikens instagramkonkurranse i regi av hovudsponsor Sparebank 1 Lom og Skjåk. Vinnarbiletet er nå kåra, og er eit augneblink fanga frå godkartevlinga ved Lasaronstolpen laurdag. Vinnarbiletet er knipsa av Marte Sandum frå Vågå/Vinstra. Gratulerer med nytt polaroidkamera, Marte!

2016-07-06 Les meir her
Runhild Heggem

Rasmus Stauri - Heidersmedlem i FolkOrg!

Under Meisterkonserten på Landskappleiken i Vågå vart Rasmus Stauri utnemnd til heidersmedlem i FolkOrg.

2016-06-26 Les meir her
Runhild Heggem

Fureprisen til Sivert A. Holmen

Fureprisen gjekk til Sivert Andreas Holmen frå Vårflaumen Spel- og dansarlag. I Fureprisfinalen laurdag var 5 folkemusikarar under 25 år med å kjempe om prisen.

2016-06-26 Les meir her
Vokal A - Margit Myhr - 01 - Foto Svein Ole Valde

Kongepokal til Margit Myhr

Margit Myhr frå Gol spel- og dansarlag gjekk av med sigeren i Vokal klasse A, og vann med det Kongepokalen under Landskappleiken i Vågå sundag 26. Juni 2016.

2016-06-26 Les meir her
Velkomen Barn

Streama Meisterkonsert

De kan få med dykk meisterkonserten steam via lenkja under
http://www.nrk.no/video/PS*f3543

Landskappleiken 2016 har vore eit eventyr! Takk til fantastiske nesten 600 frivillige! Utan dei har det ikkje vorte nokon Landskappleik. Takk til glitrande publikum, dyktige deltakarar og dommarar, og takk til den fantastiske bygda vår som har gjort dette arrangementet så vakkert og godt. Saman er vi sterke, saman er vi gode! Takk for nå og velkomne attende!

2016-06-26
1

Resultat frå tevlingane laurdag

Her finn du resultatlister frå Landskappleikens tevlingar fredag. Vinnar av Vokal klasse A og Fureprisvinnar vert ikkje offentleg før på Meisterkonserten søndag.

2016-06-25 Sjå alle resultatlistene her
Godkartevling - Foto: Runhild Heggem

Resultat frå Godkarstevling i sentrum

Heile fire "Godkarar" fekk pengepremie under dagens Godkarstevling i Vågå sentrum! Biletet er av ein av dei spreke utøvarane!

2016-06-25 Sjå alle resultatlistene her
. Bergen juniorspelemannslag - 01 - Foto Svein Ole Valde.jpg

Resultat frå tevlingane fredag

Her finn du resultat frå tevlingane fredag, samt Vokal A, Halling A og Spel Fele B frå torsdag.

2016-06-24 Sjå alle resultatlistene her
1

Resultat frå tevlingane torsdag

Her finn du resultat frå tevlingane torsdag

2016-06-23 Sjå alle resultatlistene her
Vinner Dans hardingfele klasse B 2016

Resultat frå tevlingane onsdag

Her finn du resultat frå tevlingane som har vore i dag, onsdag.

2016-06-22 Sjå alle resultatlistene her
Sigrid_5_Foto_IngvilSkeieLjones_350x525

Samla program

Landskappleik, som det ligg i ordet, er kapp og tevling. Kanskje like viktig er likevel leik-delen i arrangementet. Her skal vi både kappast og leike - kanskje mindre kapp og meir leik? Under finn de eit førebels oppsett over kulturprogrammet og kulturprogram sett saman med tevlingsplanen under kappleiken.

2016-04-24 Les mer
Trym Gulla Dyrnes

Tevlingsplan og kulturoversikt

Tevlingsplan

Her ligg den endeleg tevlingsplanen -endeleg. Vi melder likevel at det heilt inntil kan bli små endringar på start- og sluttid.

Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz

2016-03-19 Les mer
langleik

Startliste

Dei to siste åra har det vore svært god deltaking på Landskappleiken, og også i år kan vi melde om at svært mange vil delta på Landskappleiken. Nå er startslister klare.

 

Les mer
richsaw2_520x292

Skyss rundt i sentrum

Besseggen Fjellspor med Knut Erik Tessnes tilbyr skyss i sentrum og på kappleiksområdet med to richshaw torsdag, fredag og laudag. Pris kr. 20,- pr pers. Inntekta går til Frivilligsentralen i Vågå. Her kan du spare krefter til dansen og få deg ei triveleg, bråkfri runde med sightseeing i Vågå! Lasaranstolpen vil vere taxisentral, og rickshaw kan tingast på mob 99743221 eller ved å rope høgt og sjå lidande ut!

2016-06-20 Les mer
Vågåkyrkja_520x354

Folkemusikkmesse

Laurdag 25. juni kl 18.30 blir det folkemusikkmesse i Vågåkyrkja. Her blir eit utval vinnarar og andre aktørar på kappleiken å høyre. Messa blir ved seinare høve senda på NRK P1 som søndagsmesse.

2016-06-16 Les mer
Steinkjer Lendmenn_520x347

Dansespel på Landskappleiken

Nå er dansespellistene klare. Her blir det i sjangrar for ein kvar smak.

2016-06-11 Les mer
Rafting_530x304

Kappleiksrafting med Øystein Rudi

Du trudde kanskje ikkje vi kunne finne på meir sprell til kappleiken nå snart? Jauda, her er rom for meir. Med sjølvaste raftingelva Sjoa rennande gjennom kommunen vår, er det klart vi må tilby rafting på kappleik!

2016-06-06 Les mer
Kvarts_BRYE1964

Plateslepp Lathans

Mange engasjement på ulike hald betyr at Kvarts ikkje gjer så mange spelejobbar som før. Kanskje nettopp derfor er det enda meir stas å treffes og spela i lag. Dette høyrer vi ratt på plata dei slepp til kappleiken.

Fredag 24. juni kl 18 i matteltet på Landskappleiken i Vågå

2016-06-02 Les mer
Dommare under Landskappleiken 2016

Desse skal dømme under Landskappleiken

25 dommarar er klare til å dømme under Landskappleiken i Vågå. Det er inga enkel oppgåve å setje saman juryane til Landskappleiken, men også i år har nokre av dei ypparste på sine felt frå store delar av landet takka ja til å vere dommarar.

2016-05-25 Les meir og sjå bilete av dommarane her
Sjokoladekappleik Lom, alle

Sjokoladekappleik på Vågå Hotell

Laurdag under landskappleiken skal dei yngste tevle på sjølvaste sjokoladekappleiken. Dette er ei uformell mønstring utan dommarar tilstades, og utan poengsummar. Med flinke programleiarar blir vi losa gjennom ein konsert og ei mønstring der alle får synt fram det dei likar å drive med, og alle som deltek får ei gild sjokolade i premie

For meir informasjon, ta gjerne kontakt med Kristin Teigen på e-post: kristin.stasviken@gmail.com eller tlf. 91841263

2016-05-29 Les mer
Steinkjer Lendmenn_520x347

Gammaldanskveld på Vågå Hotell

Det er kanskje ikkje fyrst og fremst gammaldans ein tenkjer på i ein landskappleik, men godt innanfor tradisjonsmusikken er gammaldansen plassert, og med solide røter og sterk tradisjon i dalføret vårt. Vi ønskjer difor å tilby ein rein gammaldanskveld, der ein kan svinge seg etter god runddansmusikk.

2016-05-29 Les mer
Nå skal eg sulle

Boklansering: Nå skal eg sulle

Boklansering - ”Nå skal eg sulle” - Landskappleiken i Vågå 2016 

Under Landskappleiken i Vågå lanserer Rolv Brimi og Aslak Brimi boka ”Nå skal eg sulle”, ei songbok med stubbar frå Norddalen. Med boka fylgjer ein CD med alle songane sunge inn av Mari Midtli, akkompagnert av Mads Erik Odde. Boka er illustrert av Linda Gytri. Lansering vil føregå i dommarpausen i Vokal A, ca 17.30, torsdag 23. juni, i Vågåhallen.

2016-05-19 Les mer
Leif Inge cover

Platesleppet Tjorhæl'n

Leif Inge Schjølberg slepp ny plate med solospel frå Vågå under Landskappleiken. Platesleppet Tjorhæl'n blir fredag kl 21.30 på den nystarta Felmakerkafeen på Søre-Bu. Her får du i tillegg til god musikk, også kaffi med  biteti, øl og vin.

2016-05-30 Les mer
2014_Durspel sr

Platesleppet Solregn

Nå er 44 nye komposisjonar klare for "Førslepp i Vågå". Inge Gjevre slepp si andre samling av eigne slåttar og leikar, SOLREGN. Den fyrste, Blåhimmeldag (2011), fekk ein 5`ar i avisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen,GD, og vart nominert til Folkelarmpris. Plateslepp torsdag 23. juni kl 21.00 i matteltet på Landskappleiken.

2016-05-12 Les mer
Sigrid Kjetilsdotter Jore3_600x708[1]

Platesleppet Brurehesten

Sigrid Kjetilsdotter Jore frå Valle i Setesdal er A-klassekvedar, og har hatt Kirsten Bråten Berg, Ingebjørg Vegestog Homme, Birgit Rike Lund og Øyonn Groven Myhren som læremeistarar. Plata Brurehesten er noko så sjeldan som ei nesten heilt rein kvedarplate. Utgjevinga er likevel dynamisk med innslag av unison song med ulike gjesteartistar, korte talesekvensar og endåtil slåttetromme. Fredag 24. juni, kl 17.00 i matteltet ved Vågå kulturhus.

2016-05-12 Les mer
Schjølberg med logo

Tre markerte spelemenn

Spelemannsmøte

Onsdag 22. juni kl 21.00 i Vågå kulturhus møter vi tre markerte solospelmenn av den eldre garde frå norddalen. Til konserten kan du kjøpe billettar på sørvistorget i Vågå kommune, eller via nettsida til kommunen på denne adressa

Les mer
Sigrid_5_Foto_IngvilSkeieLjones

Konsert med Sigrid Moldestad

 Ekte, dyktige og herlege Sigrid inviterer til nattkonsert og ei nær stund i Vågåkyrkja torsdag 23. juni. Saman med Sigrid får vi oppleve Sigbjørn Apeland på trøorgel og rhodes, og mulitinstrumentalisten Anders Erik Røine på langeleik, gitar og vokal. Begge desse er solide musikarar ho har jobba mykje med. Sigrid Moldestad sjølv spelar fele, hardingfele og syng eventyrleg vakkert.

Billettar til konserten er dessverre utselde.

2016-04-04 Les mer
Nye Ringnesin Thomas Westling

Konsert med Nye Ringnesin

Landskappleiken som ein svært vikitig tradisjonsformidlar, var eitt av kriteria for tildelinga av Olavsrosa frå Norsk Kuturarv i 2008. I Vågå er vi godt i gang med spennande samarbeid til kappleiken med nettopp Norsk Kulturarv. Her lovar vi gode smakar og opplevingar for både gane, øyre og auge.

2016-05-09 Les mer
Facebook Ikkje ver blug

Vågåkvelden 2016 - Ikkje ver blug, kyss meg!

Fredag 24. juni kl 20.30 i Vågåhallen.

Ikkje ver blug –kyss meg! er eit prosjekt og ei framsyning som tek utgangspunkt i folkelivsskildringane frå filmen til Rasmus Breistein om Fante-Anne. Vi låner attende det han fekk av Vågå i 1920, og lagar ei ny framsyning med musikk, dans, song, fortellingar og film. Til  den store Vågåkvelden Ikkje ver blug, kyss meg, kan de og kjøpe billettar i billettbua eller kappleikskontoret på Vågåmo skule.

2016-03-29 Les mer
Kvar song ei soge

Kvar song ei soge

Vokal er kongepokalklasse på Landskappleiken i år. Gjennom mange hundre år har den munnlege songtradisjonen, eller kveding, hatt ein viktig plass i norsk kultur.
Kvar song ei soge er filmen om dei som syng, set pris på og vidarefører desse songane den dag i dag. Vågå kulturhus laurdag 25. juni kl 19.00. Billettar er å få kjøpt i servicetorget i Vågå kommune, eller via heimesida til Vågå kommune, som du finn her
2016-05-09 Les mer
hardingfele2

Instrumentutstilling

Har du laga hardingfele, vanleg fele, langeleik, eldre folkemusikkinstrument som tre- og beinfløyter, lur, bukkehorn eller munnharpe dei siste 2 åra?

2016-05-04 Les mer
2014_Finale halling - Foto Runhild Heggem

Spektakulære godkarstykkje

Er du spretten og vågal, sprek og litt smågal? Kan du sveve langt, hoppe høgt, ta salto eller gå på hendene? Er du eit råskinn barfot, med sko eller ski på beina? Her er konkurransen for deg!
2016-05-15 Les mer
Velkomen Barn

Barne- og ungdomskurs

Vi inviterer til barne- og ungdomskurs torsdag og fredag på Vågå Hotel under Landskappleiken!

 

2016-05-13 Les mer
Marianne Tvitekkja og Såmund Midtbøen. Foto Anbjørg Myhra Begwitz

Gler seg til Landskappleiken i Vågå!

Om ei veke aukar påmeldingsavgifta til Landskappleiken 2016. Då påmeldinga opna var Marianne Tvitekkja og Såmund Midtbøen frå Tinn dei aller fyrste til å melde seg på til tevling. Dei skal tevle i dans hardingfele og i år debuterer dei i B-klassa.

2016-05-03 Les mer
sigrid_moldestad4

Sigrid Moldestad til Landskappleiken i Vågå

Heldige er vi! Ekte, dyktige og herlege Sigrid kjem til Landskappleik i Vågå! Torsdag kveld vil du få høyre og sjå Sigrid med trio i Vågå kyrkje.

2016-02-04 Les mer
Stafettpinnen går til Vågå Spel- og dansarlag

Velkomne til Vågå!

Stafettpinnen er gjeve vidare til Vågå spel- og dansarlag etter eit knakande godt arrangement på Fagernes 2015! Vi er klare! Her ser du og kven som er med i hovudkomiteen.

Foto: Runhild Heggem

2015-09-16 Les mer