Sjokoladekappleik Lom, alle

Sjokoladekappleik på Vågå Hotell

Laurdag under landskappleiken skal dei yngste tevle på sjølvaste sjokoladekappleiken. Dette er ei uformell mønstring utan dommarar tilstades, og utan poengsummar. Med flinke programleiarar blir vi losa gjennom ein konsert og ei mønstring der alle får synt fram det dei likar å drive med, og alle som deltek får ei gild sjokolade i premie

For meir informasjon, ta gjerne kontakt med Kristin Teigen på e-post: kristin.stasviken@gmail.com eller tlf. 91841263

2016-05-29 Les mer
Steinkjer Lendmenn_520x347

Gammaldanskveld på Vågå Hotell

Det er kanskje ikkje fyrst og fremst gammaldans ein tenkjer på i ein landskappleik, men godt innanfor tradisjonsmusikken er gammaldansen plassert, og med solide røter og sterk tradisjon i dalføret vårt. Vi ønskjer difor å tilby ein rein gammaldanskveld, der ein kan svinge seg etter god runddansmusikk.

2016-05-29 Les mer
Dommare under Landskappleiken 2016

Desse skal dømme under Landskappleiken

25 dommarar er klare til å dømme under Landskappleiken i Vågå. Det er inga enkel oppgåve å setje saman juryane til Landskappleiken, men også i år har nokre av dei ypparste på sine felt frå store delar av landet takka ja til å vere dommarar.

2016-05-25 Les meir og sjå bilete av dommarane her
Campingvogn_520x346

Campingplass

Nå er det berre ein snau månad til det brakar laus med kappleik og moro! Påmelding til tevling viser at vi går mot eit nytt toppår. Har du tenkt å innlojsere deg på campingplass hjå oss, anten du vil bu i telt, bobil eller campingvogn, er det lurt å gje oss eit vink allereie nå. Ta kontakt med Hege Vaagaasar på hege@landskappleiken.no, eller på tlf 480 68 149. Velkommen skal du vere!
2016-05-23 Les mer
Sigrid_5_Foto_IngvilSkeieLjones_350x525

Samla program

Landskappleik, som det ligg i ordet, er kapp og tevling. Kanskje like viktig er likevel leik-delen i arrangementet. Her skal vi både kappast og leike - kanskje mindre kapp og meir leik? Under finn de eit førebels oppsett over kulturprogrammet og kulturprogram sett saman med tevlingsplanen under kappleiken.

2016-04-24 Les mer
Nå skal eg sulle

Boklansering: Nå skal eg sulle

Boklansering - ”Nå skal eg sulle” - Landskappleiken i Vågå 2016 

Under Landskappleiken i Vågå lanserer Rolv Brimi og Aslak Brimi boka ”Nå skal eg sulle”, ei songbok med stubbar frå Norddalen. Med boka fylgjer ein CD med alle songane sunge inn av Mari Midtli, akkompagnert av Mads Erik Odde. Boka er illustrert av Linda Gytri.

2016-05-19 Les mer
Sigrid Kjetilsdotter Jore3_600x708[1]

Platesleppet Brurehesten

Sigrid Kjetilsdotter Jore frå Valle i Setesdal er A-klassekvedar, og  har hatt Kirsten Bråten Berg, Ingebjørg Vegestog Homme, Birgit Rike Lund og Øyonn Groven Myhren som læremeistarar. Plata Brurehesten er noko så sjeldan som ei nesten heilt rein kvedarplate. Utgjevinga er likevel dynamisk med innslag av unison song med ulike gjesteartistar, korte talesekvensar og endåtil slåttetromme. Fredag 24. juni, kl 17.00.

2016-05-12 Les mer
2014_Finale halling - Foto Runhild Heggem

Spektakulære godkarstykkje

Er du spretten og vågal, sprek og litt smågal? Kan du sveve langt, hoppe høgt, ta salto eller gå på hendene? Er du eit råskinn barfot, med sko eller ski på beina? Her er konkurransen for deg!
2016-05-15 Les mer
Velkomen Barn

Barne- og ungdomskurs

Vi inviterer til barne- og ungdomskurs torsdag og fredag på Vågå Hotel under Landskappleiken!

 

2016-05-13 Les mer
2014_Durspel sr

Platesleppet Solregn

Nå er 44 nye komposisjonar klare for "Førslepp i Vågå". Inge Gjevre slepp si andre samling av eigne slåttar og leikar, SOLREGN. Den fyrste, Blåhimmeldag (2011), fekk ein 5`ar i avisa for Lillehammer og Gudbrandsdalen,GD, og vart nominert til Folkelarmpris. Plateslepp torsdag 23. juni kl 17.00.

2016-05-12 Les mer
sko1_600x450

Målsydde sko til ein verdi av 20 000 kroner!

Er du spretten, grasiøs og taktfast? Deltek du i halling klasse A? Da har du sjansen til å gå av stad å vinne ein premie på målsydde sko til ein verdi av 20 000 kroner!

2016-05-10 Les mer
Folkehav i moåm2_600x400

Handelstorg i sentrum

Har du, laget ditt, gruppa di eller butikken din lyst til å bidra til å lage eit levande handelstorg i sentrum under kappleiken? Vi stenger gata mellom Vågå handelshus og tidlegare Bunnpris i Vågå og lagar eit levande torg. Dei ti fyrste som melder seg får låne salboder av Vågå kommune heilt gratis! 

2016-05-10 Les mer
Kvar song ei soge

Kvar song ei soge

Vokal er kongepokalklasse på Landskappleiken i år. Gjennom mange hundre år har den munnlege songtradisjonen, eller kveding, hatt ein viktig plass i norsk kultur.
Kvar song ei soge er filmen om dei som syng, set pris på og vidarefører desse songane den dag i dag. Vågå kulturhus laurdag 25. juni kl 18.30. Billettar er å få kjøpt i servicetorget i Vågå kommune, eller via heimesida til Vågå kommune, som du finn her
2016-05-09 Les mer
taxi

Heim for ein 50-lapp

Er du skeptisk til å leige privat hus fordi det er litt avstand frå sentrum? Trur du det vil bli strevsamt å ta i mot bakkane etter timar på dansegolvet? Fortvil ikkje. Du blir skyssa heim for ein 50-lapp!

2016-05-09 Les mer
Nye Ringnesin Thomas Westling

Konsert med Nye Ringnesin

Landskappleiken som ein svært vikitig tradisjonsformidlar, var eitt av kriteria for tildelinga av Olavsrosa frå Norsk Kuturarv i 2008. I Vågå er vi godt i gang med spennande samarbeid til kappleiken med nettopp Norsk Kulturarv. Her lovar vi gode smakar og opplevingar for både gane, øyre og auge.

2016-05-09 Les mer
hardingfele2

Instrumentutstilling

Har du laga hardingfele, vanleg fele, langeleik, eldre folkemusikkinstrument som tre- og beinfløyter, lur, bukkehorn eller munnharpe dei siste 2 åra?

2016-05-04 Les mer
Knut Utler

Nå er påmelding til tevling opna!

No kan de melde dykk på som deltakar til Landskappleiken i sommar! Siste påmeldingsfrist er fredag 20. mai. Ein må bruke medlemsnummeret sitt i FolkOrg for å registrere seg som brukar for å melde seg på, les meir om dette, og melde dykk på her. Velkomne på kappleik!

2016-04-26 Les mer
Billettbilete

Billettinformasjon

Billettslepp på konsertar og kino var 18. mai

På konserten Spelemannsmøte og kinoen Kvar song ei soge, kan du kjøpe billettar på servicetorget i Vågå kommune, eller via nettsida til kommunen på denne adressa
Til Kyrkjekonsert med Sigrid Moldestad og den store Vågåkvelden Ikkje ver blug, kyss meg, kan de og kjøpe billettar i servicetorget, eller reservere ved å ringe tlf 61 29 36 00. Her er ikkje nettsal. Her finn du alle billettprisane.
2016-04-08 Les mer
Marianne Tvitekkja og Såmund Midtbøen. Foto Anbjørg Myhra Begwitz

Gler seg til Landskappleiken i Vågå!

Om ei veke aukar påmeldingsavgifta til Landskappleiken 2016. Då påmeldinga opna var Marianne Tvitekkja og Såmund Midtbøen frå Tinn dei aller fyrste til å melde seg på til tevling. Dei skal tevle i dans hardingfele og i år debuterer dei i B-klassa.

2016-05-03 Les mer
Facebook Ikkje ver blug

Vågåkvelden 2016 - Ikkje ver blug, kyss meg!

Fredag 24. juni kl 20.00 i Vågåhallen.

Ikkje ver blug –kyss meg! er eit prosjekt og ei framsyning som tek utgangspunkt i folkelivsskildringane frå filmen til Rasmus Breistein om Fante-Anne. Vi låner attende det han fekk av Vågå i 1920, og lagar ei ny framsyning med musikk, dans, song, fortellingar og film. Til  den store Vågåkvelden Ikkje ver blug, kyss meg, kan de og kjøpe billettar i servicestorget i Vågå kommune, eller reservere ved å ringe tlf 61 29 36 00. Her er ikkje nettsal.

2016-03-29 Les mer
Privat hus

Vi har overnatting!

Hege er ei superkvinne og Vågå må da vera eit svært gjestfritt folkeferd.Trass at Hege allereie har fyllt opp 400 private senger, har ho nesten 100 private senger att. Hiv deg rundt! Og skyssordninga blir god! For ein 50-lapp, tek drosja deg heim.

2016-04-29 Les mer
Sigrid_5_Foto_IngvilSkeieLjones

Konsert med Sigrid Moldestad

Ekte, dyktige og herlege Sigrid inviterer til nattkonsert og ei nær stund i Vågå Kyrkje torsdag 23. juni, saman med musikarar ho har jobba mykje med: Sigbjørn Apeland (trøorgel/rhodes) og mulitinstrumentalisten Anders Erik Røine (langeleik, gitar, vokal). Sigrid Moldestad sjølv spelar fele, hardingfele og syng.

Til Kyrkjekonsert med Sigrid Moldestad kan de og kjøpe billettar i servicetorget i Vågå kommune, eller reservere ved å ringe tlf 61 29 36 00. Her er dessverre ikkje nettsal.

2016-04-04 Les mer
Schjølberg med logo

Tre markerte spelemenn

Spelemannsmøte

Onsdag 22. juni kl 20.30 i Vågå kulturhus møter vi tre markerte solospelmenn av den eldre garde frå norddalen. Til konserten kan du kjøpe billettar på sørvistorget i Vågå kommune, eller via nettsida til kommunen på denne adressa

Les mer
Salgsbod

Liv og røre i Vågå

Salsboder

Liv og røre, folk, fest og trivnad er viktige element for ein vellykka kappleik. Vi har plass og ynskje om å ha eit lite utval boder knytt til kappleiksarenaen. Har du noko å selje eller noko å syne fram, ta kontakt med Steinar Løkken på steinar@landskappleiken.no, eller på telefon 45005420 innan 1.mai.

2016-03-23 Les mer
Trym Gulla Dyrnes

Tevlingsplan

Førebels tevlingsplan

Med atterhald om endringar på start- og sluttid etter påmeldinga er avslutta.

Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz

2016-03-19 Les mer
Kart over Vågå

Overnatting i Vågå

Det ligg an til å bli ein kjempekappleik i Vågå. Etterpurnaden om overnatting er tre gonger større enn til Landsfestivalen i Vågå i 2012. Her blir det folk!
2016-03-19 Les mer
Dansespeling

Har du lyst til å skape liv og røre i sentrum?

Har du lyst til å spele til dans?

Har du lyst til å spele til dans?

Har du lyst til å lage liv og røre ved Lasaronstolpen i sentrum?

Meld frå! Meld deg på!

Meld deg til arne@landskappleiken.no, frist 1. juni.

2016-02-26 Les mer
sigrid_moldestad4

Sigrid Moldestad til Landskappleiken i Vågå

Heldige er vi! Ekte, dyktige og herlege Sigrid kjem til Landskappleik i Vågå! Torsdag kveld vil du få høyre og sjå Sigrid med trio i Vågå kyrkje.

2016-02-04 Les mer
Rosacampingvogn

Campingvogn til leige?

Har du lyst til å leige bort campingvogna di under Landskappleiken? Ta kontakt med Hege Vaagaasar. E-post: hege@landskappleiken.no eller telefon 480 68 149 (e. kl 18.00).

2016-01-29
t-skjorte_500x395

Frivillig på landskappleik?

Landskappleiken fører fleire tusen ekstra menneske til bygda vår. Vi ynskjer at dei skal sjå Vågå frå si beste side, at dei skal få ei god oppleving av musikk, folkeliv og fest, og vi vil ynskje dei velkomne att når dei reiser att. For å få dette i hamn, treng vi hjelp frå fleire hundre kvinner, menn, ungdommar og eldre. Her er oppgåver av alle slag.

2015-11-19 Les mer
campingbilete

Bestill overnatting her

Her finn du skjema for tinging av plass på festivalcamp og klasseromovernatting, og du kan melde di interesse for privat overnatting.

2015-11-18 Les mer
FramsidebileteHanna

Overnatting/innkvartering

Her finn du ei førebels oversikt over overnattingsalternativ i Vågå.

2015-10-08 Les meir
Hovedkomiteen for Landskappleiken Vågå 2016

Meld frå om ledige rom og senger!

Det å finne nok rom og senger er ei utfordring. Vi ber folk ta kontakt om dei har moglegheit til å leige ut rom for gjestene som kjem, seier leiaren i hovudkomiteen for kappleiken, Kjærsti Gangsø.

2015-09-23 Les heile artikkelen i Gd
Stafettpinnen går til Vågå Spel- og dansarlag

Velkomne til Vågå!

Stafettpinnen er gjeve vidare til Vågå spel- og dansarlag etter eit knakande godt arrangement på Fagernes 2015! Vi er klare! Her ser du og kven som er med i hovudkomiteen.

Foto: Runhild Heggem

2015-09-16 Les mer