INFORMASJON OM BILLETTAR

Deltakarbillett gjeld som gjennomgangsbillett.
Meisterkonserten er inkludert i gjennomgangsbilletten.
Opningskonserten er inkludert i gjennomgangsbilletten.

Gjennomgang- og dagsbillettar vil bli selde på kappleikskontoret.

Born under 16 år får gratis gjennomgangsbilettar og dagbillettar. 
 

GJENNOMGANGSBILLETTAR

Gjennomgangsbillett onsdag - sundag
Vaksen: 950 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 850 kr
Born under 16 år - gratis

Gjennomgangsbillett fredag - sundag
Vaksen: 700 kr
Vaksen - medlem i FolkOrg: 600 kr
Born under 16 år - gratis


DAGSBILLETTAR
Dagsbillettane gjeld både dagtid og kveldstid
Onsdag kr 250,-
Torsdag kr 250,-
Fredag kr 250,-
Laurdag kr 250,-
Sundag (Meisterkonsert) kr 200,-

Born under 16 år får gratis gjennomgangsbilettar og dagbillettar. 

Det er ikkje rabatt for medlemar i FolkOrg på dagsbillettar

Dersom du ønskjer å melde deg inn i FolkOrg før du kjøper deg billett, kan du gjere det her, eller på kappleikskontoret


Konsertbillettar

Informasjon om konsertbillettane finn du her: Kulturprogram for Landskappleiken 2022

 

Gjennomgangsbillett onsdag-sundag
(inkludert Opningskonserten og Meisterkonserten)   

Medlem Ikkje-medlem   Born under 16 år.      
Onsdag - sundag kr 850 kr 950 gratis
Fredag (frå kl 08) - sundag kr 600  kr 700 gratis
       
Dagbillett (gjeld både tevling og kveld)      
Onsdag kr 250 kr 250 gratis
Torsdag kr 250 kr 250 gratis
Fredag kr 250 kr 250 gratis
Laurdag kr 250 kr 250 gratis
Sundag kr 200 kr 200 gratis