Magne Øynebråten
Leiar og sponsoransvarleg
Telefon: 9185 6296
E-post: Magne@landskappleiken.no

Sissel Rudningen
Nestleiar og stemnekontor
Telefon: 4193 5246
E-post: Sissel.rudningen@landskappleiken.no

Ola Stave
PR og informasjon
Telefon: 9094 1994
E-post: Ola@landskappleiken.no

Anders L. Herfoss
Tevling
Telefon: 9862 1033
E-post: Anders@landskappleiken.no

Mona L. England
Økonomi
Telefon: 9131 3673
E-post: Mona@landskappleiken.no

Åsmund F. Jøtun
Kultur og konsertar
Telefon: 9383 3229
E-post: asmund@landskappleiken.no

Sissel Bjørøen
Overnatting
Telefon: 4803 2096
E-post: sissel.bjoroen@landskappleiken.no

Torgeir Vestenfor
Camping
Telefon: 9598 0045
E-post: Torgeir@landskappleiken.no

Gro H. Hallingstad
Frivillige
Tlf: 4588 6578
E-post: Gro@landskappleiken.no

Kent Arntzen
Mat og servering
Telefon: 9322 2819
E-post: Kent@landskappleiken.no

Wenche Dokken
Mattelt og drikke
Tlf: 9110 9912
E-post: Wenche@landskappleiken.no

Ole Christian Nymoen
HMS
Telefon: 4801 0184
E-post: Olechristian@landskappleiken.no

Herbrand Lio
Teknisk og arena
Telefon: 9058 8692
E-post: herbrali@online.no

Arne Anderdal
Dansespel
Telefon: 9016 5283
E-post: arne@olebull.no

Knut Terje Venås
Instrumentutstilling
Telefon: 9167 3910
E-post: venaas@online.no