SVØMMEHALL
Open svømmehall på Gol samfunnshus.
onsdag, torsdag og fredag
Kl 07.30-10.30
Kr 50,- (vipps i døra)

BASISHALL/TURNHALL
Open basishall (turnhall) i Gol Idrettsarena 
onsdag, torsdag og fredag
kl 10.30 - 11.30 - Aktivitetar for dei mellom 4 og 8 år
kl 11.30 - 12.30 - Aktivitetar for dei mellom 8 og 14 år.
Billett får ein kjøpt på stemnekontoret for kr 50,- 

FORTELJARSTUND
Fredag morgon kl 10.O00
Forteljarstund på Gol bibliotek for alle ungar.
Gratis inngang

RØVE-ENKA
Familieførestilling
Fredag 28. juni kl 18.00
Gol skule, Aulaen
Billett får ein kjøpt her

SJOKOLADEKAPPLEIK
Laurdag 29. juni kl 13.00
Gol skule
Les meir og send inn påmelding her
Etter sjokoladekappleiken vert det dans. 

HUSFLIDSAKTIVITETAR
Det vert aktivitetar i regi av Gol Husflidslag Ung etter sjokoladekappleiken og Røve-enka. 
Ungane vil få spikke, strikke og veve. 
Gratis. 

GODKARTEVLING
Fredag kl 14.00 i Gol sentrum, (utanfor Visit Gol)
Her kappast dei sprekaste lausdansarane om å hoppe høgast og lengst, og å danse best. 
Dette er gjævt og moro å sjå på for heile familien. 
Gratis arrangement