Velkommen til ny kappleiksdag, og i dag vert det tevla i desse klassane:

Mykje fint på programmet i dag!
I dag er det enda fleire spennande programpostar i tillegg til tevlingane. I dag kan du oppleve Gokartevling, familieframsyninga Røve-enka, Kvedarkrok, lynkurs i Nordlandspols og urpremiere på hovudframsyninga på kappleiken: “Rotneims-Knut”. Etter framsyninga om Røve-enka blir det arrangert uformell familiedans for barnefamiliar, der ein får moglegheit til å prate med representantar frå styret i FolkOrg. I tillegg vert det i dag arrangert Gnist-samling for alle deltakarar i junior- og C-klassane.

Resten av konsertprogrammet finn du her. 

Her kan du sjå kven som speler til dans på kappleiken.
 

Rotnheimsknut

Rotnheims-Knut - urpremiere på Landskappleiken!