DAGSBILLETTAR
Dagsbillett gjeld alle tevlingar og dans på fleire golv utover kvelden. 

Alle dagar for born under 16 år Gratis

Onsdag
For dei mellom 16 og 18 år kr 200,-
For vaksne kr 400,-

Torsdag
For dei mellom 16 og 18 år kr 200,-
For vaksne kr 400,-

Fredag
For dei mellom 16 og 18 år kr 200,-
For vaksne kr 400,-

Laurdag
For dei mellom 16 og 18 år kr 200,-
For vaksne kr 400,-

Sundag (Meisterkonserten)
Born under 16 år Gratis
Vaksen kr 350,-

Her kan du kjøpe deg dagsbillettar for Landskappleiken. 
Merk at det er gratis for alle under 16 år. 

Lørdag 2024-07-20