I år har det komme inn rekordstor påmelding – heile 41 startnummer fleire enn rekorden frå Vågå i 2019! Dette har ført til nokon endringar i tevlingsplanen. Dei største endringane er Super-D som er flytta frå kveldstid til dagtid torsdag, og Fele A som er flytta frå fredag til laurdag. 

Denne tevlingsplanen vart oppdatert 24.juni 
Det er komme nytt tidspunkt for Gnist-samling og nytt oppsett for lagspel-tevlinga. 

Lagspeltevlinga blir som følger:
Lagspel senior startnummer 1 - 10
Lagsel junior startnummer 1 - 3
Lagspel senior startnummer 11 - 35

Her kan du sjå oppdatert tevlingsplan (pdf-fil)

Tevlingsplan for Lk 2024

 

Her finn du meir informasjon om startlistene: Rekordpåmelding til Landskappleiken

Sjå kart over arenane her

Sjå heile programmet her