Her finn du samla oversikt over resultat. Lenke vert aktivert så snart resultatet er klart etter premieutdeling.
Sjå alle resultata her.

 

RESULTAT OFFENTLEGGJORT PÅ MEISTERKONSERTEN:

KONGEPOKALVINNARAR
Eldre folkemusikkinstrument senior: Tom Willy Rustad
Halling A: Ola Narverud


GNIST-PRISEN
Fuglen


HEIDERSMEDLEM I FOLKORG
Amund Bjørgen
Sigvald Rørlien

ONSDAG
Dans hardingfele B
Dans fele B
 

TORSDAG
Dans fele A
Spel hardingfele B 
Open klasse
Vokal A
Lagdans senior
Spel fele B 
Vokal B 
Gruppespel senior 
 

Super D
Dans fele D
Dans hardingfele D
Fele D
Hardingfele D
Vokal D

 

FREDAG
Dans hardingfele C 
Lagspel senior 
Vokal C 
Lagdans junior 
Dans fele C
Dans hardingfele A 
Durspel junior 
Durspel senior 
Spel fele C 
Lagspel junior 
Gruppespel junior
Go'kartevling

 

LAURDAG
Beste dansespel dans fele: Synnøve Brøndbo Plassen, Malin Alander, Silje Risdal Liahagen
Beste dansespel dans hardingfele: Synnøve Bjørset
Beste dansespel halling: Sivert Andreas Holmen
Spel hardingfele A 
Halling C
Halling B
Halling A
Spel fele A
Spel hardingfele C
Andre eldre folkemusikkinstrument senior
Andre eldre folkemusikkinstrument junior 
Fløyte senior  
Langeleik junior
Langeleik senior
Munnharpe junior
Munnharpe senior
 

 

Foto: Kulturfotografen AS v/ Thor Hauknes