Kongepokalane har sidan 1992 vorte sett opp slik: 
Spel fele: 1980, 1992, 1999, 2005, 2013, 2022 
Spel hardingfele: 1981, 1988, 1998, 2004, 2011, 2019 
Halling/lausdans: 1984, 1993, 2000, 2007, 2015 
Vokal folkemusikk: 1987, 1994, 2001, 2008, 2016 
Dans til hardingfele: 1989, 1995, 2002, 2009, 2017 
Dans til fele: 1988, 1996, 2003, 2010, 2018 
Eldre folkemusikkinstrument: 1990, 1997, 2006, 2014 
Durspel: 2012, 2022 

Oversikt over Kongepokalvinnarar ved Landskappleiken frå 1980 fram til i dag