Påmelding til tevling
Vi opnar for påmelding til tevlingane på Landskappleiken 2. april. 

Tevlingsplan for Landskappleiken 2024 per 4. mars (pdf-fil)

tevlingsplan_per_4.mars_bilde

MERK: Det kan verta endringar i tevlingsplanen etter at påmeldinga er avslutta, det vil kunne verte behov for å flytte/justere klassar. 

Sjå kart over arenane her